سیاوش میرشمس شهشهانی در سال ۱۳۲۱ در تهران متولد شد. وی پس از تحصیلات دوره‌ی متوسطه در سال ۱۳۳۹، تحصیلات خود را در کشور امریکا ادامه داد و در سال ۱۳۴۸ درجه دکتری خود در رشته ریاضی را از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی اخذ کرد. پس از چند سال تدریس و تحقیق در امریکا، وی از سال ۱۳۵۳ در دانشگاه صنعتی شریف شروع به کار کرد، در سال ۱۳۵۸ به مرتبه استادی رسید و در خرداد ماه ۱۳۹۱ بازنشسته شد.

علاوه بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، وی مسئولیت‌های مختلفی را در داخل و بیرون دانشگاه به عهده داشته است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.-                    دو دوره ریاست دانشکده به مجموع هفت سال.

-                    چند دوره عضویت در کمیته‌های ممیزی دانشگاه.

-                    قا‌ئم‌مقام پژوهشگاه دانشهای بنیادی از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۱.

-                    عضو هیئت تحریریه‌ی مجله‌ی نشر ریاضی از سال ۱۳۶۸ و مدیر مسئول این مجله در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴.

-                    ر‌ئیس کمیته علوم ریاضی شورای‌عالی برنامه‌ریزی در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۰.

-                    عضو کمیته واژه‌گزینی ریاضی فرهنگستان ۵۶-۱۳۵۴وعضو گروه زبان و رایانه‌ی  فرهنگستان زبان و ادب فارسی -۸۳۱۳۸۲.

-                    ر‌ئیس واحد ثبت دامنه کشوریir.  ازسال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۸.

-                    عضویت در کمیته‌های مختلف بین‌المللی اینترنت.

 

1 2 3 4 5