برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1391-09-20
1,500,000 ریال
پس از تاریخ 1391-09-20
2,000,000 ریال
جهت ثبت نام نهایی میبایست تا تاریخ 25 آذر ماه فیش واریزی خود را به دبیرخانه ارسال نمایید
2
تا تاریخ 1391-09-20
750,000 ریال
پس از تاریخ 1391-09-20
1,000,000 ریال
جهت ثبت نام نهایی میبایست تا تاریخ 25 آذر ماه فیش واریزی خود را به دبیرخانه ارسال نمایید
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
1 2 3 4 5