فیلمهای همایش و درسهای کوتاه
1391-11-17

برای دانلود خلاصه مقالات و یا فیلم سخنرانیها، بر روی اسامی افراد_اسم مقالات، و یا برنامه مورد نظر در برنامه همایش کلیک فرمایید.

همچنین میتوانید برای دانلود فیلمهای "درسهای کوتاه" ، در قسمت درسهای کوتاه بر روی توضیحات کارگاه کلیک کرده و فایلها را دریافت نمایید.

1 2 3 4 5